Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Ciąża i karmienie

Rekomendacja dotycząca ryzyka transmisji koronawirusa SARS CoV-2
od matki do dziecka w okresie ciąży i laktacji
Warszawa, 13.03.2020 r.

Bazując na aktualnej wiedzy o drogach zakażenia, transmisja wirusa SARS CoV-2 przez mleko matki jest bardzo mało prawdopodobna,ale już bliski kontakt matki z dzieckiem podczas karmienia może stanowić potencjalne zagrożenie.
Decyzja o podjęciu i kontynuowaniu karmienia piersią przez kobietę zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 lub diagnozowaną
w kierunku COVID-19 powinna zostać podjęta każdorazowo w porozumieniu z personelem medycznym biorąc pod uwagę także stan kliniczny matki i podjęte leczenie.
Nie zalecane jest karmienie bezpośrednio z piersi przez matkę zakażoną koronawirusem. W przypadku konieczności izolacji matki od dziecka i decydując się na mechaniczne odciąganie mleka należy zadbać nie tylko o higienę rąk, ale także o dezynfekcje akcesoriów laktacyjnych, najlepiej też zaopatrzyć się w osobisty sprzęt do odciągania pokarmu.
Procedury banku mleka stosowane w Polsce, obniżają do minimum ryzyko zakażenia przez mleko dawczyń niezwykle wrażliwej grupy pacjentów jaką s ą wcześniaki. Należy zwiększyć rygory higieny w bankach mleka, zgodnie z bieżącymi rekomendacjami
Głównego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u wcześniej zakwalifikowanej honorowej dawczyni, których nie t ł u m a c z ą inne względy medyczne, lub zgłoszenia przez dawczynię ryzyka ekspozycji na wirusa, t j . :
• przebywanie w strefie ryzyka
• bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia
SARS-CoV-2- w fazie objawowej,
• obecność w placówce zdrowotnej, w której potwierdzono przypadek zakażenia
SARS-CoV-2
w ciągu 14 dni poprzedzających donację zaleca się czasowe zaprzestanie donacji mleka.

 
Piotr Zacharczuk
Administrator Systemów Informatycznych
MOW NFZ

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www